Skip to main content


Home  Over NxtMed  Oplossingen  Contact  Aanmelding lid   
NxtMed: Infrastructuren voor de zorg


NxtMed begrijpt dat de IT omgeving bij zorginstellingen zonder gefundeerde infrastructuur als een kaartenhuis in elkaar zakt. En dat deze in de praktijk niet altijd aansluit bij de eisen en behoeften vanuit "het huis". Daarom besteden wij niet alleen veel aandacht aan de IT infrastructuur, maar luisteren wij ook naar de verschillende stakeholders in het zorgproces. 


Aan elke maatwerkoplossing die wij bieden, ligt een business case ten grondslag, zodat de te verwachten organisatieresultaten meetbaar worden gemaakt. Dat verschaft verduidelijking en verheldering en maakt besluitvorming over de aangeboden oplossing gefundeerd. De implementatie van onze oplossingen wordt altijd uitgevoerd door een team van interne en externe experts. Zo zorgen wij ervoor dat niet alleen de opgedane kennis geborgen blijft bij onze klanten, maar ook dat successen worden gedeeld. 

Daarin ligt het onderscheidend vermogen van NxtMed: wanneer onze klanten succesvol zijn, zijn wij dat ook.